ทำเปรียบเทียบรูปภาพ Before & After

เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ ลองเลื่อนรูปภาพดูครับ

ก่อน
หลัง
แสดงรูปภาพ "หลัง" ทั้งหมด แสดงรูปภาพ "ก่อน" ทั้งหมด
แสดงรูปภาพ "หลัง" 70% แสดงรูปภาพ "หลัง" 20%พัฒนาโดย : http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex4/beforeandafter.htm

ร่วมอธิบายเพิ่มเติม & เผยแพร่โดย : http://www.codetukyang.com