ทำภาพพื้นหลัง ย่อ/ขยาย ตามขนาดหน้าต่าง Browser [IE Only]


ลองย่อ/ขยาย หน้าจอ Browser นี้ดูครับ แต่ใช้ได้แค่ใน IE นะครับ