:: ทำ Content Slider ไว้แสดงข้อความ/ภาพ เป็นส่วนๆ ::

Example 1

Content 1 Here.

Go to 3rd slide

Content 2 Here.
Content 3 Here.

Example 2, Pagination links from markup

Content 1 Here.
Content 2 Here.

Go back to 1st slide

Content 3 Here.