ตรวจสอบการเขย่าโทรศัพท์มือถือ (Detect shake in phone)

ลองใช้โทรศัพท์มือถือเปิดหน้านี้ แล้วเขย่าดูครับ
สนับสนุนโดย : https://www.9lessons.info/2014/12/detect-shake-in-phone-using-jquery.html

ร่วมเผยแพร่โดย : http://www.codetukyang.com