:: ทำ Font-Face เพื่อแสดงข้อความที่ใช้ Font ของเราเอง โดยฝังฟอนต์ในหน้า Webpage เลย ::


ข้อความที่ใช้ Font รูปแบบที่ 1

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ CodeTukYang.Com ครับ


ข้อความที่ใช้ Font รูปแบบที่ 2

Don't cry for someone who doesn't see value in "my heart"
เขียน Sourcecode ตัวอย่าง และอธิบายเพิ่มเติม โดย CodeTukYang.Com