ทำให้ Textbox กรอกได้แค่ตัวเลขเท่านั้น (Validate textbox to allow only number values)

ลองกรอกตัวอักษรใน Textbox ด้านล่างดูครับ

กรอกตัวเลข :สนับสนุนโดย : http://www.codetukyang.com