ทำ Pattern Lock ในการเข้าสู่ระบบ
รูปแบบ Pattern :สนับสนุนโดย : https://github.com/phenax/pattern-lock-js/

ร่วมเผยแพร่โดย : http://www.codetukyang.com