ทำ Repeat Header & Footer Row ให้กับตาราง Table HTML


ลองสั่งพิมพ์ดูครับ จะเห็นว่ามีการซ้ำแถวแรกและสุดท้ายของตาราง เมื่อขึ้นหน้าใหม่


ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
1
นายทดลอง 1
2
นายทดลอง 2
3
นายทดลอง 3
4
นายทดลอง 4
5
นายทดลอง 5
6
นายทดลอง 6
7
นายทดลอง 7
8
นายทดลอง 8
9
นายทดลอง 9
10
นายทดลอง 10
11
นายทดลอง 11
12
นายทดลอง 12
13
นายทดลอง 13
14
นายทดลอง 14
15
นายทดลอง 15
16
นายทดลอง 16
17
นายทดลอง 17
18
นายทดลอง 18
19
นายทดลอง 19
20
นายทดลอง 20
21
นายทดลอง 21
22
นายทดลอง 22
23
นายทดลอง 23
24
นายทดลอง 24
25
นายทดลอง 25
26
นายทดลอง 26
27
นายทดลอง 27
28
นายทดลอง 28
29
นายทดลอง 29
30
นายทดลอง 30
31
นายทดลอง 31
32
นายทดลอง 32
33
นายทดลอง 33
34
นายทดลอง 34
35
นายทดลอง 35
36
นายทดลอง 36
37
นายทดลอง 37
38
นายทดลอง 38
39
นายทดลอง 39
40
นายทดลอง 40
1
นายทดลอง 1
2
นายทดลอง 2
3
นายทดลอง 3
4
นายทดลอง 4
5
นายทดลอง 5
6
นายทดลอง 6
7
นายทดลอง 7
8
นายทดลอง 8
9
นายทดลอง 9
10
นายทดลอง 10
11
นายทดลอง 11
12
นายทดลอง 12
13
นายทดลอง 13
14
นายทดลอง 14
15
นายทดลอง 15
16
นายทดลอง 16
17
นายทดลอง 17
18
นายทดลอง 18
19
นายทดลอง 19
20
นายทดลอง 20
21
นายทดลอง 21
22
นายทดลอง 22
23
นายทดลอง 23
24
นายทดลอง 24
25
นายทดลอง 25
26
นายทดลอง 26
27
นายทดลอง 27
28
นายทดลอง 28
29
นายทดลอง 29
30
นายทดลอง 30
31
นายทดลอง 31
32
นายทดลอง 32
33
นายทดลอง 33
34
นายทดลอง 34
35
นายทดลอง 35
36
นายทดลอง 36
37
นายทดลอง 37
38
นายทดลอง 38
39
นายทดลอง 39
40
นายทดลอง 40
1
นายทดลอง 1
2
นายทดลอง 2
3
นายทดลอง 3
4
นายทดลอง 4
5
นายทดลอง 5
6
นายทดลอง 6
7
นายทดลอง 7
8
นายทดลอง 8
9
นายทดลอง 9
10
นายทดลอง 10
11
นายทดลอง 11
12
นายทดลอง 12
13
นายทดลอง 13
14
นายทดลอง 14
15
นายทดลอง 15
16
นายทดลอง 16
17
นายทดลอง 17
18
นายทดลอง 18
19
นายทดลอง 19
20
นายทดลอง 20
21
นายทดลอง 21
22
นายทดลอง 22
23
นายทดลอง 23
24
นายทดลอง 24
25
นายทดลอง 25
26
นายทดลอง 26
27
นายทดลอง 27
28
นายทดลอง 28
29
นายทดลอง 29
30
นายทดลอง 30
31
นายทดลอง 31
32
นายทดลอง 32
33
นายทดลอง 33
34
นายทดลอง 34
35
นายทดลอง 35
36
นายทดลอง 36
37
นายทดลอง 37
38
นายทดลอง 38
39
นายทดลอง 39
40
นายทดลอง 40
:: สนับสนุนโดย CodeTukYang.Com ::