ตรึงหัวตารางไม่ให้เลื่อนลงมาด้วย (Freezing/Fixing the Top Header Row of a table)


ลองเลื่อนข้อมูลในตารางลงไปข้างล่างดูครับ

ลำดับ
ชื่อสินค้า
ราคา (บาท)
1 ปากกา 10.00
2 ดินสอกด 15.00
3 กระดาษ A4 135.00
4 กระดาษ A3 200.00
5 กระดาน 1,000.00
6 สมุด 35.00
7 แผ่นป้าย 60.00
8 น้ำยาลบคำผิด 59.00
9 ผ้า 50.00
10 ยาสีฟัน 105.00
11 สบู่ 8.00
12 เสื้อเด็ก 500.00
13 กระดาษ Post-it 55.00
14 แฟ้มตราช้าง 99.00
15 ขันน้ำ 25.00


พัฒนาโดย : http://www.jqueryscript.net

ร่วมอธิบายเพิ่มเติม & เผยแพร่โดย : http://www.codetukyang.com