แปลงตารางเป็น Excel (Export HTML Table to Excel)

ลองกดที่ปุ่ม "Export to excel" ดูครับ จะขึ้นไฟล์ Excel ของตารางด้านล่างนี้ครับ

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
1
นายทดลอง1
2
นายทดลอง2
3
นายทดลอง3
4
นายทดลอง4
5
นายทดลอง5
พัฒนาโดย : http://www.jqueryscript.net

ร่วมอธิบายเพิ่มเติม & เผยแพร่โดย : http://www.codetukyang.com