นก Twitter Bird บินไปมาในหน้าจอ


เป็นแบบที่เห็นครับ ลองเลื่อนหน้าจอลงไปข้างล่าง จะเห็นนกบินตามไปด้วยร่วมเผยแพร่โดย : http://www.codetukyang.com