แสดงตัวเลขที่เพิ่มค่าไปเรื่อยๆ ตามเวลาที่ตั้งไว้


บริษัท NIKE สามารถทำเงินได้ 3,000$ ทุกๆ 5 วินาที (ด้านล่างคือ เงินที่ทำได้ทั้งหมด นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2018)

ผืนป่าจะถูกตัดเพิ่ม 7.5 เอเคอร์ ทุกๆ 5 วินาที (ด้านล่างคือ ผืนป่าที่ถูกตัดทั้งหมด นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2018)

มีเด็กเกิด 6 คน ทุกๆ วินาที (ด้านล่างคือ จำนวนเด็กที่เกิดนับตั้งแต่ 1 มกราคม 2018)
สนับสนุนโดย : http://dahjson.github.io/roughly

ร่วมเผยแพร่โดย : http://www.codetukyang.com