มีหน้าต่างขึ้นมาทักทายผู้ชมเวลาเข้ามา


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ