ถามว่าจะตั้งหน้าที่เราตั้งให้เป็นหน้า HOME หรือไม่


เพิ่ม xmlns:ie เข้าไปใน <html> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


แล้วเพิ่ม onload="page.setHomePage('http://www.yoururl.com')" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ