ทำ ALERT มาบอกคนดูว่าเราจะ REDIRECT หน้า แล้วให้คนดู
เลือก
YES หรือ NO เพื่อไป


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ