ทำหน้าต่างขึ้นมาแสดงว่าเรากำลังดูหน้าที่ใส่ CODE แบบ ONLINE หรือไม่

 

นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ