พอทำ HIGHLIGHT ข้อความแล้วจะมี POPUP มาบอก
ว่า HIGHLIGHT อะไรบ้าง


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ