พอ LOAD เสร็จจะบอกว่าในหน้านั้นใช้เวลาในการ LOAD เท่าไร


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ