ลองเอา MOUSE ไปวางบนตัวอักษรด้านล่างครับ

ลองนำ MOUSE มาวางบนตัวอักษรนี้ดูครับ