พอ LOAD หน้านี้เสร็จจะบอกว่าใช้เวลาในการ LOAD ทั้งหมดเท่าไรเป็นวินาที