ทำนาฬิกาปลุกตั้งเพลงได้


จากนั้นนำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


 แล้วนำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


เพิ่ม onLoad="sivamtime()" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ