มีเพลง MIDI ขึ้นเองอัตโนมัติสามารถกำหนดการ LOOP ได้


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ