ทำแถบแสดงเพลงโดยมีบอกแค่จำนวนเวลาของเพลง และ เล่น
เพลงไปเท่าไรแล้ว เปิด-ปิด ได้


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดงที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ