ทำส่วนเล่นเพลงแบบมีจุดเด้งประกอบเพลงไปด้วย


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ