ทำส่วนเล่นเพลงในรูปแบบของ ข้อ 4 และ ข้อ 5 มารวมกัน


ต้องการให้แสดงที่ไหนก็นำ CODE ไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ