เล่นเพลง MP3 หรือ เพลง MIDI จากเครื่องของผู้ชม


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


ต้องการให้แสดงที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ