เป็นแบบด้านล่างครับ เมื่อถึงเวลาจะมี POPUP ขึ้นมา พร้อมเพลง MIDI ที่ตั้งครับ

Current Time

Alarm Time
Hour Minute am/pm
Message

Play music?