ลอง REFRESH หน้านี้ดูครับเสียงเพลงจะต่างไปจากเพลงที่ขึ้นครั้งแรกครับ