.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ ลองกดปุ่ม "เล่นเพลง" หรือ "หยุดเพลง" ดูครับ