เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ จะเห็นว่าเหมือน CODE ในข้อ 4 และ ข้อ 5 มารวมกันครับ