เปลี่ยนสีพื้นหลังโดยกรอกรหัสสีลงไปใน FORM แล้วกดปุ่มเพื่อเปลี่ยนสี


นำ CODE ด้านล่างนี้ไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างนี้ไปไว้ที่ <body> ครับ