มีสีพื้นหลังให้เลือกเป็น DROP DOWN MENU พร้อมบอกรหัส
ของสีพื้นหลังที่เลือก


ต้องการให้แสดงที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ


แล้วเพิ่ม onLoad="initializer()" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ