ทำหิมะตกสั่งหยุดได้


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


เพิ่ม onload=init() onunload=halt() เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบนี้ครับ