พื้นหลังเปลี่ยนสีหลายๆ สีอย่างรวดเร็วตอนเข้ามา


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ