พื้นหลังค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


เพิ่ม onload="disco()" ลงไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ