พื้นหลังเป็นอวกาศ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


เพิ่ม BGCOLOR="#000000" onLoad="fly()" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบนี้ครับ