==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับพื้นหลัง) หน้า 2

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3


hosting


21.มีฟองอากาศลอยขึ้นมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

22.มีเครื่องบินบินไปมาในหน้าจอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

23.มีผีบินไปมาในหน้าจอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

24.มีปลาว่ายไปมาในหน้าจอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

25.แสดง EFFECT แบบวงกลมจากเล็กเป็นใหญ่ในหน้า WEBPAGE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

26.ชี้ MOUSE ที่ LINK แล้วพื้นหลังเปลี่ยนสี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

27.ทำ EFFECT แสดงลูกเล่นข้อความก่อนเข้าหน้าที่เราตั้ง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

28.ทำพื้นหลังเลื่อนลงมาแบบเฉียงๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

29.ทำดาววิ่งชนเรา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

30.ทำดาวกระพริบ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

31.ทำตัวอักษรหลายๆตัวลอยไปมาบนหน้าจอก่อนจะมีตัวอักษรที่เรากำหนดแสดง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

32.มีลูกโป่ง 3 รูปเด้งไปมาในหน้าจอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

33.พื้นหลังมีดาวเรืองรอง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

34.มีพื้นหลังสีดำเต้น DISCO ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

35.ทำพลุรูปดาวที่ลอยขึ้นไปแล้วแตกออกมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

36.ทำให้พื้นหลังที่เป็นรูปภาพมีภาพเพียงรูปเดียวและอยู่กับที่ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

37.มีตัวอักษรภาษาอังกฤษกระจายไปทั่วหน้าจอแล้วมารวมกันแล้วก็กระจายไปใหม่อีก ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

38.รูปพื้นหลังเปลี่ยนตามเดือน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

39.ทำพลุที่ถูกยิงขึ้นไปแล้วแตกเป็นหลายๆสี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

40.ทำให้พื้นหลังในหน้า WEB มีสี 2 สีไล่กัน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3