==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับพื้นหลัง) หน้า 3

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3


hosting


41.มี CHECK BOX มาให้คลิ๊กเลือกว่าจะให้ BG ในหน้านั้นเคลื่อนที่ตาม SCROLLBAR ไหม ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

42.เลือกรูปภาพที่ต้องการให้เป็นพื้นหลัง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

43.พื้นหลังมี 2 สี คอยเปลี่ยนสีไปเองเรื่อยๆ ในแนวตั้ง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

44.ทำตารางที่มีพื้นหลัง 2 สี เปลี่ยนสีไปเองเรื่อยๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

45.กดปุ่ม BUTTON แล้วมีแถบสีไว้เลือกสีพื้นหลังขึ้นมาให้เลือก ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

46.มีงูเลื้อยไปทั่วหน้าจอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

47.ทำรอยฝนตกทั่วหน้าจอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

48.ทำฟองอากาศลอยไปทั่วหน้าจอ แบบไม่ใช้รูปภาพ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

49.ทำลูกกลมสีน้ำเงินเต้นเป็นจังหวะ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

50.ทำแมววิ่งบนหน้าจอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

51.ทำหิมะตกและกองบนหน้าจอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

52.สร้างรูปวาดของคุณบนหน้าจอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

53.ทำวิญญาณกล่องสี่เหลี่ยมลอยไปมาบนหน้าจอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

54.ทำงูสายรุ้งเลื้อยไปทั่วหน้าจอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

55.ทำดาวหางวิ่งมั่วไปมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

56.พื้นหลังเปลี่ยนสีเมื่อขยับ MOUSE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

57.ทำดาวกระจายร่อนในหน้าจอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

58.ทำจำลองการหมุนของโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

59.ทำหลอกว่าหน้าจอ BROWSER ติด VIRUS ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

60.ทำกล่องเปลี่ยนสีพื้นหลังและตัวอักษร ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3