พิมพ์รหัสสีที่คุณต้องการให้พื้นหลังเปลี่ยนครับ เช่นถ้าคุณพิมพ์รหัส "FFFF00" พื้นหลังก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หรือพิมพ์ว่า red พื้นหลังก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดง เป็นต้น