ทำเครื่องคิดเลขแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐานใดๆ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดง ตัวแบบฟอร์ม ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ