เป็นแบบที่เห็นด้านล่างนี้ครับ

เครื่องคิดเลข (Calculator)