เป็นแบบด้านล่างครับ เป็นการแปลงเลขฐาน เอาไว้ศึกษา Code ได้ครับ

to base