ทำ TO-DO-LIST บันทึกข้อมูลด้วย COOKIES


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดง ข้อความ ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ