บอกว่าเข้ามาในหน้านี้กี่ครั้งแล้ว


ต้องการให้แสดงข้อความที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ