ให้เลือกหน้าที่ต้องการไปหลังจาก REFRESH หน้านั้น


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดงข้อความที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ