มีส่วนที่ให้เก็บ WEB ใน FAVORITE ตอนเข้ามาครั้งแรกเพียงครั้งเดียว


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ