ลองปิดหน้านี้แล้วเปิดใหม่ดูครับ จะเห็นว่าข้อความที่บันทึกไว้ยังอยู่Add Item