เป็นแบบที่เห็นครับมีส่วนที่ให้เก็บ WEB ไว้ใน FAVORITE ขึ้นมาตอนเข้าแล้วคุณลองกด REFRESH หน้านี้ดูใหม่จะเห็นว่าไม่มีส่วนที่ให้เก็บ WEB ไว้ใน
FAVORITE ขึ้นมาแล้ว