เลือกกับไม่เลือกทั้งหมดใน Check Box


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดง TEXTBOX ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ


เพิ่ม "javascript:checkall('test','v1',true)" และ "javascript:checkall('test','v1',false)" เข้าไปใน <a href=...> ครับ ของ LINK เลือกทั้งหมดและยกเลิกทั้งหมดตามลำดับครับ เป็นแบบนี้ครับ