ทำ DROP DOWN MENU ที่เลือกแล้วกด GO แล้วไปเลยและข้อความ
ด้านใต้ DROP DOWN MENU เปลี่ยนด้วย


ต้องการให้แสดง DROP DOWN MENU ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ